NLP

Czym właściwie jest NLP?

„Programowanie Neuro Lingwistyczne jest sztuką i nauką tworzenia indywidualnej doskonałości”

– Joseph O’Connor i John Seymour

Programowanie Neuro Lingwistyczne (Neuro-Linguistic Programming, stąd skrót NLP) jest to powstała w ostatnich latach rewolucyjna dziedzina programowania umysłu. Pozwala ona o wiele szybciej i skuteczniej osiągać wyznaczane sobie cele, poprawiać samopoczucie i jakość życia, skutecznie komunikować się z ludźmi a nawet pozbywać się wielu chorób (psychicznych).

Poznając NLP nauczysz się, jak skutecznie:

 • Wyznaczać i osiągać wymarzone cele dzięki formule NLP
 • świadomie kształtować swój wizerunek, stawać się najlepszą wersją samego siebie
 • eliminować niepożądane nawyki i zachowania, również te głęboko zakorzenione
 • zmieniać nieprzydatne emocje technikami NLP (np. strach, złość, nienawiść) w lepsze dla Ciebie i Twojego otoczenia
 • rozbudzać swoją motywację dzięki technikom NLP (Linia czasu, Core Transformation, Krąg doskonałości i in.)
 • Pobudzać kreatywność do działania (pozycje percepcyjne, strategia Disneya – przyjęte w NLP)
 • uczyć się skutecznie bawiąc się przy tym doskonale
 • … i wiele, wiele innych – których nie sposób tu wymienić – bo NLP ciągle się rozwija

Wybrane założenia NLP:

 • Mapa nie jest terenem
 • Wszyscy działamy doskonale
 • Zmiana może być szybka i łatwa
 • Każdy problem ma swoje rozwiązanie
 • Jeśli coś robisz co nie działa – zmień strategię
 • Nie ma porażek, jest tylko informacja zwrotna
 • Osoba to coś więcej niż jej zachowanie
 • U źródeł każdego zachowania leżą pozytywne intencje
 • Ludzie dokonują najlepszych wyborów z możliwych w danej sytuacji
 • Ty sam odpowiadasz za swój umysł i osiągane rezultaty
 • Niezależnie od tego, za kogo się uważasz, zawsze jesteś kimś lepszym
 • Jeśli choć jeden człowiek potrafi coś zrobić, to znaczy że każdy to może zrobić