Hipnoza

Poznaj tajemnicę hipnozy i dowiedz się czym tak na prawdę jest trans hipnotyczny

Hipnoza – czym jest? Co to trans hipnotyczny?

Dawniej hipnoza traktowana była przez wielu ludzi jako coś bardzo tajemniczego, niezwykłego służącego do kontroli innych ludzi. Wierzono, że hipnoza może sprawić, iż osoba poddana hipnozie może zrobić niemal wszytko, a hipnotyzer ma nad nią pełną władzę i może zrobić co mu się podoba.

Jest to najprawdopodobniej efekt wielu opowieści, filmów i książek, opisujących złych hipnotyzerów z czerwonymi oczami oraz strachu przed utratą świadomości w trakcie transu.

Natomiast współczesna hipnoza, zaakceptowana od lat przez świat nauki i środowisko lekarzy, jest czymś zupełnie innym. Hipnoza jest każdy, nieco zmieniony stan świadomości w który wchodzimy wielokrotnie podczas każdego dnia. Polega on na zawężeniu uwagi, która skierowana zostaje albo na zewnątrz (wsłuchanie się w hipnotyzera), albo do środka. W stanie tym do świadomości nie dociera wiele, niepotrzebnych bodźców zewnętrznych.

Przykłady naturalnego wchodzenia w trans, to: oddawanie się marzeniom na jawie, wsłuchanie się w muzykę, zapatrzenie w film, zaczytanie w książce, głębokie rozmyślanie, wpatrywanie się w zachód słońca, płynące po niebie chmury. Hipnoza jest wszędzie!

Stan hipnozy związany jest też ze zmianami w fizjologii, związanymi z relaksacją mięśni, pogłębieniem i zwolnieniem oddechu, etc. Trans jest naturalnym, fizjologicznym stanem, który ma korzystny wpływ na organizm człowieka. Oprócz relaksacji która sama w sobie jest zdrowa, trans zwiększa procesy samoregulacji i autoregeneracji organizmu.

W trakcie hipnozy i po jej skończeniu, zaobserwować można różne fenomeny hipnotyczne. Ich intensyfikacja w dużej mierze zależy od głębokości transu.

Najpowszechniejsze fenomeny hipnotyczne, to:

  • Anastezja – czyli znieczulenie części lub całego ciała (wykorzystywane np. w stomatologii)
  • Amnezja – zapominanie przebiegu sesji hipnotycznej (nawet pomimo zachowania świadomości w jej trakcie, zjawisko podobne jak ze snami)
  • Hiperamnezja – poprawa pamięci i dostępu do zapomnianych wydarzeń (wykorzystywane np. w przeprowadzaniu śledztw, przesłuchiwaniu świadków po wielu latach)
  • Halucynacje – widzenie nieistniejących rzeczy, osób (halucynacja pozytywna) lub niewidzenie ich pomimo, że istnieją (halucynacja negatywna, przykład – gdy szukasz czegoś i nie możesz tego znaleźć, pomimo że leży na swoim miejscu)
  • Katalepsja – zesztywnienie partii lub całego ciała (w hipnozie estradowej – mostki kataleptyczne)
  • Ruchy ideodynamiczne – nieświadome (automatyczne) poruszanie ciałem, np. lewitacja ręki
  • Regresja – podróż w przeszłość (np. do dzieciństwa), bazująca na wspomnieniach (nawet głęboko ukrytych)
  • Progresja – podróż w przyszłość, bazująca na wyobrażeniach,
  • Zmiany percepcji czasu – zaburzenie poczucia czasu, przy krótkiej hipnozie może wydawać się że trwała godzinami, lub odwrotnie.

Proces wprowadzania w trans to tzw. indukcja hipnotyczna i wymaga pewnej wiedzy i umiejętności (które każdy może posiąść). Przykładem wprowadzania w trans są: fiksacje wzroku, wizualizacje, progresywna relaksacja, dezorientacja, przeciążanie świadomości lingwistyką (język Miltona).

Po wprowadzeniu w trans poddaje się sugestie hipnotyczne, będące poleceniami bezpośrednio dla podświadomości. Mają one na celu wywarcie pozytywnych zmian u hipnotyzowanego, mających ujawnić się w przyszłości. Sugestie mogą dotyczyć zmiany zachowania, reakcji na bodźce czy pozbycia się nałogów.

Podatność na hipnozę to łatwość osiągania stanu transu i stopień reaktywności na sugestie hipnotyczne. Według klasyków, na hipnozę podatnych jest 15-30% osób. Odmienne zdanie miał ojciec współczesnej hipnozy, Milton Ericsson, który twierdził że każdy może wejść w trans i zależy to tylko od sposobu jej przeprowadzania i dopasowania do klienta.

Hipnoza może mieć różne poziomy głębokości. Głębokość transu to stopień oderwania od rzeczywistości, zawężenia uwagi i relaksacji. W głębokich transach osoba hipnotyzowana może tracić świadomość podobnie jak we śnie, natomiast w płytkich jest w pełni świadoma. Głębokość hipnozy nie jest jednak wyznacznikiem jej skuteczności.

Jak to jest ze złą hipnozą?

Czy można wpłynąć i przejąć kontrolę nad drugą osobą?

W pewnym sensie tak, ale osoba hipnotyzowana musi chociażby podświadomie zgodzić się z sugestiami, które dostaje od hipnotyzera. Dlatego można porzucić obawy przed złymi hipnotyzerami, a zacząć bronić się przed hipnozą płynącą z mediów i otaczających nas reklam, które wpajają nam potrzeby których wcale nie mamy i zaburzają obraz rzeczywistości (przyjrzyj się modelkom, które zanim trafią na plakat przechodzą przez tysiące zabiegów upiększających i komputerowe programy graficzne).

Czy można nie wyjść z transu?

Jest to kolejny mit bo jeśli hipnotyzer nie wyprowadzi Ciebie z transu, stan ten przechodzi naturalnie w sen i po przebudzeniu nie jesteś już w transie.

Są pewne wyjątki. To negatywne transe, w których niektórzy ludzie przebywają całe życie, wierząc że życie jest bez sensu i trzeba ciężko tyrać żeby przeżyć z miesiąca na miesiąc 😉

Podsumowując, stosując hipnozę możemy wprowadzać do naszego życia wiele pozytywnych zmian, takich jak łatwiejsze radzenie sobie ze stresem, pozbywanie się negatywnych emocji, zmianę niepożądanych zachowań, nałogi.

Pozdrawiam,
Marcin Kijak

PS.: Prezentowane tu wiadomości mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują profesjonalnej opieki medycznej.


Inne artykuły:

Artykuły Adama Bytofa z Czwartego Wymiaru [PDF]

Zapraszam na stronę Adama: Autohipnoza.pl


Chcąc stosować skuteczną hipnozę warto poznać .:Język Perswazji:. który ułatwi wprowadzanie w trans hipnotyczny i wprowadzanie sugestii hipnotycznych. Przeczytaj rozdział: Język Perswazji